Za szczególne zasługi w działalności społecznej, kształtowaniu postaw patriotycznych, ochronie miejsc pamięci narodowej oraz w utrwalaniu pamięci przeszłych pokoleń. Tytuł został nadany uchwałą Nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 31 sierpnia 2007r.

Uchwałą Nr VI/33/94 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 12 września 1993 r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Za szczególne zasługi na rzecz rozwoju kultury, kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, integracji środowiska lokalnego i promocji Gminy Kałuszyn. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” został nadany uchwalą Nr XII/83/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r.

Za szczególne zasługi i osiągnięcia, które w istotny sposób wpłynęły na poprawę funkcjonowania służby zdrowie w Gminie Kałuszyn. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” został nadany uchwałą Nr XII/84/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r.

Uchwałą Nr XII/82/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r. został nadany tytuł "Honorowy obywatel Kałuszyna"

Pan Profesor Janusz Tazbir urodził się w Kałuszynie dnia 5 sierpnia 1927r. Należy do najwybitniejszych historyków w Polsce. Prowadzona Przez Pana Profesora działalność naukowa i społeczna przynosi chlubę naszemu miastu i jego mieszkańcom.
Dorobek naukowy naszego rodaka jest imponujący. Dotyczy historii Rzeczypospolitej Polskiej z okresie XVI i XVII wieku. Profesor Janusz Tazbir jest naszym autorytetem w dziedzinie historii kultury staropolskiej, reformacji i kontrreformacji. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Wiele miejsca w swojej twórczości poświęca wspomnieniom z rodzinnych stron. Jest współzałożycielem i członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej. Wspiera intelektualnie redakcję „…Kałuszyńskie” oraz redakcję „Rocznika Kałuszyńskiego” W roku 2003 uczestniczył w uroczystościach z okazji Jubileuszu Miasta.
Za działalność naukową i ogromny wkład dla polskiej nauki historycznej został odznaczony m.in.

  • Krzyżem Kawalerskim w 1978r.
  • Krzyżem Komandorskim w 1992r.
  • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą w 2000r.

Otrzymał tytuł doktora honoris causa Rosyjskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu w Opolu.