ul. Mickiewicza 2

05-310 Kałuszyn

Prezes- Rafał Walentek

tel. 792234159

Kapelmistrz - Rafał Walentek

tel. 792234159

Adres do korespondencji:

ul. Warszawska 45

05-310 Kałuszyn