Informujemy, że można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022.  Termin na dokonanie szacowania został wydłużony do 31 października br.  Szacowanie strat odbywa się w sposób elektroniczny poprzez aplikację   https://aplikacje.gov.pl/app/susza

 

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych