zdjecie

W sobotę 12 listopada 2022 r. miało miejsce uroczyste przekazania do użytku zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Olszewicach gm. Kałuszyn.

logo

Mieszkańcy Gminy Kałuszyn mogą korzystać z klimatyzacji zamontowanej w budynku Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

zdjecie

Podczas obchodów 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości miało miejsce uroczyste wciągnięcie  flagi na maszt przy pomniku Złotego Ułana. 

zdjecie

W dniu 10 listopada br. w Latowiczu miało miejsce uroczyste podpisanie umowy z na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Ochotniczej straży pożarnej w Falbogach” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

zdjecie

W dniu 29 września br.  w budynku OSP w Kałuszynie odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Kałuszyn, który został zakupiony z dotacji celowej w ramach programu OSP-22.