gaz

Od dnia 29 kwietnia 2022 r. Polska Spółka Gazownictwa została zobowiązana do świadczenia usług dystrybucji gazu na terenie gminy Kałuszyn. Wszelkiego rodzaju awarie instalacji gazowej należy zgłaszać dzwoniąc pod ogólnopolski numer Pogotowia Gazowego 992.