powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego P 01 w powietrzu

SMOG III poziom dla pyłu zawiesznego PM10 pow. sierpecki w dniu 23_02_2021.pdf

SMOG II poziom dla pyłu zawiesznego PM10 woj. mazowieckie w dniu 23_02_2021.pdf