ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 – Przymrozki /1.