Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Pan Marian Soszyński - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XXIII/149/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Dodatkowe informacje