Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Pan Jan Żyliński - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Dodatkowe informacje