Zakup sprzętu do zdalnej nauki

  • Drukuj

Gmina Kałuszyn rozpoczęła procedurę zakupu   sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów Szkoły Podstawowej. Wkrótce zostanie zakupionych  25   laptopów, które zostaną wypożyczone  najbardziej potrzebującym uczniom klas IV – VIII Szkoły Podstawowej.

  Środki finansowe na ten cel będą  pochodzić   z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Został złożony  wniosek  do Ministerstwa Cyfryzacji o kwotę 60.000 zł, która została  przyznana gminie w ramach podziału  przez MC.   Dystrybucji sprzętu dokona Szkoła  na podstawie rozpoznania potrzeb.