Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Kontynuacja programu odbioru azbestu

Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 34 957,06 zł.

Dodatkowe informacje