Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda

Celem projektu było stworzenie i zapewnienie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, uaktywnienie działalności społeczno – kulturalnej mieszkańców wsi mającej na celu zachowanie tradycji artystycznych i kulinarnych tego regionu przy wykorzystaniu tradycyjnych metod i sposobów ich przyrządzania.

Celem projektu było stworzenie i zapewnienie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, uaktywnienie działalności społeczno – kulturalnej mieszkańców wsi mającej na celu zachowanie tradycji artystycznych i kulinarnych tego regionu przy wykorzystaniu tradycyjnych metod i sposobów ich przyrządzania. Cele te zostały osiągnięte poprzez dostosowanie obiektu na potrzeby przebywania w nim ludzi, organizowania spotkań okolicznościowych, zebrań oraz szkoleń.

W ramach projektu rozbudowano budynek, przebudowano dach, wykonano budowę zbiornika na nieczystości ciekłe, wykonano instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, instalację kotłowni na paliwo stałe oraz wyposażono obiekt w meble, sprzęt AGD i zastawę stołową.

Całkowita kwota projektu:  404 303,14 zł
Kwota dofinansowania:  245 178,00 zł

Dodatkowe informacje