Czas na seniorów w gminie Kałuszyn

  • Drukuj

Tytuł operacji: „Czas na seniorów w gminie Kałuszyn”
Projekt skierowany był do społeczności lokalnej bezpośrednio i pośrednio związanej z
działalnością Kałuszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach realizacji zadania
zostały przeprowadzone zajęcia: komputerowe, teatralne, muzyczne, florystyczne, ruchowo –
relaksacyjne i kosmetyczne.

Tytuł operacji: „Czas na seniorów w gminie Kałuszyn”
Projekt skierowany był do społeczności lokalnej bezpośrednio i pośrednio związanej z
działalnością Kałuszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach realizacji zadania
zostały przeprowadzone zajęcia: komputerowe, teatralne, muzyczne, florystyczne, ruchowo –
relaksacyjne i kosmetyczne. W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi odbyły się: spotkanie
poświęcone historii ziemi kałuszyńskiej oraz spotkanie z kardiologiem. W ramach realizacji
projektu uczestnicy wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do teatru w Warszawie oraz
wycieczce krajoznawczej do Kozłówki. Projekt realizowany był od 01.10.2008r. do
31.03.2009r.
Koszty całkowite: 50 000,00zł
kwota dofinansowania: 50 000,00 zł