Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Aktywni Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kałuszynie

Tytuł operacji: „Aktywni Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kałuszynie”
Projekt skierowany był do społeczności lokalnej bezpośrednio i pośrednio związanej z
działalnością Kałuszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w szczególności do ludzi
starszych - emerytów i rencistów, członków KUTW, ale też osób wspierających i
zaprzyjaźnionych z uniwersytetem, spełniających kryterium wieku powyżej 40 lat życia.

Tytuł operacji: „Aktywni Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kałuszynie”
Projekt skierowany był do społeczności lokalnej bezpośrednio i pośrednio związanej z
działalnością Kałuszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w szczególności do ludzi
starszych - emerytów i rencistów, członków KUTW, ale też osób wspierających i
zaprzyjaźnionych z uniwersytetem, spełniających kryterium wieku powyżej 40 lat życia.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych seniorów odbyły się
następujące działania: zajęcia komputerowe, zajęcia teatralne, zajęcia muzyczne, zajęcia
florystyczne, zajęcia ruchowo – relaksacyjne, zajęcia ze specjalistami – wizażystką i
kosmetyczką oraz zajęcia z ziołolecznictwa i medycyny niekonwencjonalnej jak również
spotkania z ciekawymi ludźmi.
W ramach realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do
teatru w Warszawie oraz wycieczce krajoznawczej do Kazimierza Dolnego. Projekt
realizowany był od 02.02.2009r. do 31.07.2009r.
Koszty całkowite: 50 000,00zł
kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Dodatkowe informacje