Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Wirtualna Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie

Tytuł operacji: „Wirtualna Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej im. Bolesława
Prusa w Kałuszynie”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich.

Tytuł operacji: „Wirtualna Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej im. Bolesława
Prusa w Kałuszynie”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich.
W ramach projektu zrealizowano działania: konsultacje społeczności szkolnej; zaprojektowano i
uruchomiono system internetowy szkoły; przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek;
zorganizowano i przeprowadzono konkurs dla uczniów.
Całkowita wartość projektu wynosiła 47 813,46 zł
Kwota z dotacji rozwojowej na realizację projektu stanowiła 100 %
Projekt realizowany był od 01.01.2011 – 31.05.2011r.

Dodatkowe informacje