Rozbudowa Biblioteki i zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury oraz jego wyposażenie

  • Drukuj
Biblioteka

Projekt był realizowany był w  ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

Budżet projektu 559 999,00
w tym kwota dofinansowania 362 948,00

Celem projektu było wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych, ułatwienie dostępu do nowoczesnych form przekazu i powszechnego korzystania z usług internetowych, zmniejszenie dysproporcji pomiędzy obszarami małych miast i wsi, a dużymi aglomeracjami miejskimi. Ponadto celem projektu było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy i nie tylko.

W ramach projektu rozbudowano budynek Biblioteki, wykonano w nim instalację sanitarną i elektryczną oraz zagospodarowano teren wokół budynku Domu Kultury, wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażono go w sprzęt służący uatrakcyjnieniu i rozszerzeniu zakresu prowadzonych zajęć. Zakupiono projektor multimedialny, zestaw kina domowego, kamerę, aparat cyfrowy, komputer z oprogramowaniem do montażu filmów i obróbki zdjęć oraz sprzęt muzyczny: keyboard, perkusję, mikrofon pojemnościowy.
Projekt realizowany był od listopada 2005 do listopada 2006.