Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie

Gmina Kałuszyn złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa mazowieckiego na 2012 rok” na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią, skocznia i rzutnią w Kałuszynie. Wniosek uzyskał akceptację Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Komisji i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego i został włączony do tegorocznej edycji programu. Kwota środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji nie mogła przekroczyć 33% wartości kosztorysowej inwestycji.
Projekt Gminy Kałuszyn otrzymał dofinansowanie w kwocie 300 000,00 zł co stanowi 32%, a całkowita wartość projektu wynosi 933 848,00.
Projekt jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 30.09.2012r.

Dodatkowe informacje