Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - park i plac Kilińskiego w Kałuszynie

Gmina Kałuszyn pozyskała środki na realizację operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Celem nadrzędnym operacji była poprawa warunków życia mieszkańców Kałuszyna poprzez stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku. Celem bezpośrednim było odtworzenie historycznego charakteru placu miejskiego w celu przywrócenia mu funkcji reprezentacyjnego centrum Miasta i wykorzystania go jako atrakcyjnego miejsca integracji społeczności lokalnej.
Całkowita wartość projektu: 1 816 533,59 zł
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

Dodatkowe informacje