Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Poznajmy ciekawe zakątki Naszego Obszaru LGD na sportowo

Celem operacji jest zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych o charakterze rekreacyjno - sportowym dla mieszkańców gminy Kałuszyn w 2013 roku.

Celem operacji jest zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych o charakterze rekreacyjno - sportowym dla mieszkańców gminy Kałuszyn w 2013 roku.

W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone zajęcia:
1. zajęcia kick-boxingu  dla grupy wiekowej 14 - 16 lat
2. zajęcia z piłki nożnej dla grupy wiekowej 10 - 11 lat
3. zajęcia z piłki nożnej dla grupy wiekowej 12 - 13 lat
4. zajęcia z piłki nożnej dla grupy wiekowej 14 - 15 lat
5. zajęcia z piłki nożnej dla dorosłych
6. zajęcia z piłki siatkowej dla grupy 14 - 16 lat

oraz zostanie zorganizowany Turniej Piłki Nożnej oraz Turniej Piłki Siatkowej. 

Całkowita wartość projektu: 30 469,42 zł
Kwota dofinansowania: 21 175,00 zł

Projekt będzie realizowany od stycznia do czerwca 2013 r.

Dodatkowe informacje