Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka – modernizacja świetlicy wiejskiej

„Poznajmy ciekawe zakątki Naszego Obszaru LGD na sportowo”.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Gmina Kałuszyn pozyskała środki finansowe na realizację projektu: „Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka – modernizacja świetlicy wiejskiej”.
Realizatorem projektu była Gmina Kałuszyn.

Całkowita wartość projektu wynosiła 459 142,19zł
Kwota dofinansowania:  229 955,00 zł

Dodatkowe informacje