Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zagospodarowanie centrum wsi Patok – remont budynku i zakup wyposażenia

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Gmina Kałuszyn pozyskała środki finansowe na realizację projektu:  „Zagospodarowanie centrum wsi Patok – remont budynku i zakup wyposażenia”
Realizatorem projektu była Gmina Kałuszyn.

Całkowita wartość projektu wynosiła 416 512,40 zł
Kwota dofinansowania:  253 850,00 zł

Dodatkowe informacje