Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Gmina Kałuszyn pozyskała środki finansowe na realizację projektu:  „Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy”

Realizatorem projektu jest Gmina Kałuszyn.

Całkowita wartość projektu wynosiła 355 462,34 zł
Kwota dofinansowania: 175 345,00 zł

Dodatkowe informacje