Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Tworzymy "Nasz rynek" poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie

Projekt Gminy Kałuszyn „Tworzymy "Nasz rynek" poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie” został zakwalifikowany do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego. 

2 184 205,65 całkowita wartość projektu
   641 158,00 kwota dofinansowania

W ramach projektu zaplanowano: modernizacje pawilonu handlowego, nasadzenie zieleni, utwardzenie powierzchni targowej, ogrodzenie targowiska, monitoring.

Dodatkowe informacje