Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Przyszłość zaczyna się w przedszkolu

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacja i Nauka oraz Gminę Kałuszyn. Projekt realizowany jest w Przedszkolu Miejskim w Kałuszynie.
Celem projektu jest wzrost stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie miejsko – wiejskiej Kałuszyn, poprawa dostępu do edukacji dzieci w wieku 3 – 5 lat, zapewnienie zajęć dodatkowych w okresie wrzesień  2012 – czerwiec 2013r.

Całkowita wartość projektu wynosi 199 945,00 zł
Kwota dofinansowanie 196 820,00 zł
Wkład własny niepieniężny 3 125,00 zł

Dodatkowe informacje