Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Warsztaty kulinarne w świetlicy w Wąsach

Projekt „Warsztaty kulinarne w świetlicy w Wąsach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt „Warsztaty kulinarne w świetlicy w Wąsach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Celem operacji było zwiększenie aktywizacji mieszkańców z obszaru objętego LGD, co wpłynęło na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz wzrost świadomości społeczności lokalnej.  W ramach operacji zostało przeprowadzonych 6 warsztatów o tematyce kulinarnej dla 24 osób w różnym wieku. Tematyka warsztatów, różnorodność potraw, pozwoliły na kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano remont pomieszczenia socjalnego świetlicy oraz wyposażono świetlicę w sprzęt AGD.

Całkowita wartość projektu wynosiła 14 675,30 zł
Kwota dofinansowania: 8 736,00 zł

Dodatkowe informacje