Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Olszewicach

Projekt „Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Olszewicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt „Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Olszewicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Operacja zakładała aktywizację mieszkańców poprzez zorganizowanie w świetlicy wiejskiej w
Olszewicach warsztatów kulinarnych dla osób w różnym wieku pochodzących z obszaru LGD. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do ożywienia świetlicy wiejskiej, organizowania w niej wydarzeń kulturalnych oraz działań związanych z animowaniem działalności kulturalnej, do rozwijania aktywności społeczności lokalnej.
W ramach realizacji projektu został zakupiony sprzęt AGD oraz doposażono świetlicę wiejską.


Całkowita wartość projektu wynosiła 11 442,79 zł
Kwota dofinansowania: 7 013,26 zł

Dodatkowe informacje