Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Śladami bitew i tradycji niepodległościowej...

Projekt „Śladami bitew i tradycji niepodległościowej - przedsięwzięcie z rocznego kalendarza imprez” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt „Śladami bitew i tradycji niepodległościowej - przedsięwzięcie z rocznego kalendarza imprez” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W ramach realizacji operacji w Kałuszynie zostało zorganizowane 12 września wydarzenie kulturalne, które miało charakter otwarty. Realizacja operacji, wpłynęła na zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Kałuszyn, a tym samym i obszaru LGD. Realizatorem projektu była Gmina Kałuszyn.

Całkowita wartość projektu wynosiła 13 783,00  zł
Kwota dofinansowania: 9 500,00 zł

Dodatkowe informacje