Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ojciec Święty Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Rady Miejskiej w Kałuszynie Nr XIV/86/99 z dnia 29 listopada 1999r. został nadany tytuł Honorowego Obywatela Kałuszyna dla Ojca Świętego Jana Pawła II

 

Dodatkowe informacje