Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Aleksander Łabuszewski - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr VI/33/94 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 12 września 1994r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Dodatkowe informacje