Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Michał Kuncewicz - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr VI/89/95 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 8 lipca 1995r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Dodatkowe informacje