Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Stanisław Kupczyk - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 6 maja 2003 r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Dodatkowe informacje