Andrzej Dominik Goźliński - Honorowy Obywatel Kałuszyna

  • Drukuj

Uchwałą Nr XXXII/253/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2014r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna